1 Hype

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ošetřující lékař vám sice může, povolit vycházky během pracovní neschopnosti bez časového omezení, resp. bez pevně stanoveného časového rozmezí, ale pouze ve výjimečných případech. A to, že byste šla pracovat pro svého zaměstnavatele, mezi výjimečné případy myslím nepatří.  Dále je zde i ustanovení paragrafu 16 stejného zákona:  § 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou  a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,