6 Hype

Pokud jste výpověď dala jen slovně, tak zatím neplatí. Podle zákoníku práce, musí být výpověď podána písemně, jinak je neplatná. Takže v tuto chvíli, jste dále běžným zaměstnancem (se vším, co s tím souvisí), a nejste ani ve výpovědní lhůtě.

Viz paragraf 50, Zákoník práce:

§ 50 Výpověď

(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.

Pokud vám nyní bude nařízena karanténa, tak vám současně bude vystavena neschopenka, a platí pro vás běžné podmínky, jako pro všechny ostatní zaměstnance.

Během prvních 14 dní, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy. Ta je ve výši 60% z redukovaného hodinového výdělku. A je vyplácena, jenom za skutečně neodpracované (zameškané hodiny).