1 Hype

Pro nemocenské dávky obecně platí, že při jejich čerpání nesmíte vykonávat činnost, na základě které jsou nemocenské dávky vypláceny. Není tedy možné, abyste u jednoho zaměstnavatel byla v pracovní neschopnosti a současně pro toho stejného zaměstnavatele pracovala. Viz paragraf 16, zákon o nemocenském pojištění: § 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,