5 Hype

Pro výpočet výše nemocenských dávek v době pracovní neschopnosti je určující denní vyměřovací základ. Ten se v případě nemocenských dávek určuje na základě příjmu z posledního zaměstnání.  Pokud jste v tomto zaměstnání „dlouho“ pak se do výpočtu zahrne pouze posledních 12 měsíců před tím, než zahájíte pracovní neschopnost. To ale není váš případ. U vás tedy, pokud byste do pracovní neschopnosti  nastoupila až ve druhém měsíci, od začátku nového zaměstnání, pak by se denní vyměřovací základ určil na základě příjmu v prvním měsíci.