1 Hype

Pro nárok na PPM musí být splněny dvě hlavní podmínky. A to, že v době, kdy vám na ni má vzniknout nárok musíte být pojištěná (účastník nemocenského pojištění, tedy typicky zaměstnanec, nebo OSVČ s dobrovolnou platbou NP). A druhou podmínkou je pak účast na nemocenském pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Viz zákon o nemocenském pojištění, paragraf 32:  (1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má  a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,