3 Hype

Ano je to zhruba tak jak píšete. Na PPM byste podle všeho mít nárok měla. I když jste momentálně „nezaměstnaná“, měla byste být stále v ochranné lhůtě 180 dní od skončení zaměstnání. Resp. vaše poslední zaměstnání – zmiňovaná DPČ – trvala jen 30 dní. Tedy z tohoto posledního zaměstnání plyne ochranná lhůta jen 30 dní. Vzhledem k tomu, že jste byla těhotná již v předchozím zaměstnání, tak se vám k těmto 30 dnům dopočítává i zbytek ochranné lhůty z posledního zaměstnání a celková ochranná lhůta je tedy 180 dní od 31. 8. 2016, tedy až do 27. 2. 2017.  Termín zahájení PPM tedy u vás spadá do ochranné lhůty. Jinak PPM můžete zahájit již o 2 týdny dříve, než p