3 Hype

Abyste měla nárok na PPM, musí být splněny dvě důležité podmínky, tak jak jsou definovány v příslušném zákonu, zde se jedná o zákon číslo 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění. První podmínkou je to, že v době kdy zahajujete PPM (tedy v době 6 – 8 týdnů před porodem), jste stále zaměstnána (resp. přesněji účastníkem nemocenského pojištění). Nebo případně, že jste alespoň v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti). Druhá podmínka je pak to, že v době zahájení PPM splňujete podmínku minimální doby nemocenského pojištění v rozsahu nejméně 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.