5 Hype

Máte pravdu v tom, že jednou z podstatných podmínek pro vznik nároku na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), je účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Je sice pravda, že u studentů VŠ se po úspěšném ukončení studia, může tato doba započítat do doby 270 dní účasti na nemocenském pojištění. Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,