2 Hype

To jestli jste s partnerem manželé, nebo máte uzavřeno registrované partnerství, nebo jste spolu „jen tak“, u nároku na porodné nehraje žádnou roli. A navíc, zatímco u některých jiných sociálních dávek se „řeší“ i to, zda žijete ve společné domácnosti a zda se společně podílíte na nákladech na živobytí, u porodného není ani toto až tak důležité. Nárok na porodné mají „rodiny“ (a zde je tím opravdu myšlena jenom matka dítěte + otec dítěte + samotné dítě, bez ohledu na to zda jsou manželé nebo zda spolu žijí ve společné domácnosti), u kterých průměrný příjem v rozhodném období, nepřevýší částku 2,7 násobek životního minima.