2 Hype

V ČR byste aktuálně na mateřskou (přesněji peněžitou pomoc v mateřství, PPM) nárok neměla. PPM se vyplácí na základě nemocenského pojištění zaměstnanců nebo dobrovolného nemocenského pojištění OSVČ (stejně jako ostatní nemocenské dávky).

Mezi podmínky nároku na PPM patří především to, že v době zahájení PPM (což je 6 – 8 týdnů před plánovaným termínem porodu) jste zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě až 180 od skončení posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti). Druhá podmínka pak říká, že v době zahájení PPM musíte splňovat minimální dobu účasti na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.