4 Hype

Pokud pracujete na dobu určitou a pracovní neschopnost vznikne ještě v době trvání této smlouvy nebo nejpozději do 7 dní od skončení pracovního poměru, pak máte nárok na nemocenské dávky.  Resp. pokud je pracovní neschopnost zahájena ještě v době trvání pracovního poměru, pak máte nárok i na náhradu mzdy za 4 až 14 den pracovní neschopnosti a od 15 dne pak i na nemocenské dávky.  Pokud je pracovní neschopnost zahájena po skočení zaměstnání, ale do 7 dní od tohoto konce, pak za prvních 14 dní nedostáváte nic (pracovní poměr již skončil, na náhradu mzdy od zaměstnavatele tedy nárok nemáte), ale od 15 dne pracovní neschopnosti již opět máte nárok na nemocenské dávky.