5 Hype

Minulý týden byl finálně schválen nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.). Jedním z možných důvodů, pro nárok na kompenzační bonus podle nových podmínek, je i pokles „odbytu“ (omezení poptávky po nabízených službách či výrobcích).

Pokud u vás dojde ke snížení příjmu alespoň o 50%, ve srovnání s příslušným srovnávacím obdobím, tak můžete mít nárok na kompenzační bonus ve výši až 1000 Kč za jeden den.

Podle nových podmínek, bude na kompenzační bonus nárok za únor 2021 (až 28 000 Kč) a březen 2021 (až 31 000 Kč). Vláda pak může vyhlásit i další kompenzační období (podle toho, jak budou pokračovat omezení, případně až do konce roku 2021).

Na kompenzační bonus je nově nárok vždy za konkrétní kalendářní měsíc (nyní to bude únor a březen 2021). Přičemž se posuzují příjmy (tržby) za předchozí měsíc. A ty se porovnávají s průměrnou výší příjmu za 3 měsíce ve srovnávacím období.