7 Hype

S nárokem na kompenzační bonus je to trochu složitější. Od října 2020, byly postupně vyhlašovány jednotlivá kompenzační období – vždy podle toho, jak byl postupně prodlužován nouzový stav.

Zatím bylo 6 takových kompenzačních období. Přičemž ale možnost podávat žádost za první a druhé období už pominula (tam bylo nutné podat žádost do 5. 1. 2021 a 22. 1. 2021). Možnost podat žádost o třetí kompenzační období končí dnes (15. 2. 2021). O posledních 3 kompenzačních období je pro žádost ještě „dost“ času.

Nárok na tuto podporu pro podnikatele (OSVČ) se aktuálně řídí zákonem 461/2020 Sb. Pro nárok musí být splněna jedna ze dvou hlavních podmínek:

A, na vaše podnikání se musí vztahovat nějaké přímé omezení nebo zákaz – tj. typicky je možné žádat o kompenzační bonus jen za konkrétní kalendářní dny, kdy jste musela mít uzavřenou provozovnu (například obchod apod.)