6 Hype

Podmínky pro nárok na kompenzační bonus jsou dány zákonem číslo 95/2021 Sb., zákon o novém kompenzačním bonusu. Zde je jednoznačně řečeno, že pro nárok na kompenzační bonus, musíte být OSVČ, podle zákona o důchodovém pojištění:

§ 2 Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění.

Tj. to zda máte/nemáte živnostenský list není podstatné. Na kompenzační bonus, mají nárok i spolupracující osoby, což je další forma „podnikání“ bez ŽL.

Podle zákona o důchodovém pojištění, jste OSVČ, pokud jste ukončil povinnou školní docházku, dosáhl věku alespoň 15 let a vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost.

Pokud splníte podmínky stanovené zákonem, tak byste mohl mít nárok na kompenzační bonus. Mezi tyto podmínky patří například pokles příjmu alespoň o 50%.