3 Hype

Na podzim 2020 byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu (zákon 461/2020 Sb.), na základě kterého pak byla vyhlašována jednotlivá kompenzační období (bylo jich celkem 6). A to za dobu, kdy byl vyhlášen původní nouzový stav (5. 10. 2020 až 15. 2. 2021).

Nyní se schvaluje nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Ten již byl schválen v parlamentu (18. 2. 2021), a pokud bude schválen i v Senátu, tak by se vztahoval už na období únor až březen 2021. A případně i další měsíce v průběhu roku 2021.

V obou zákonech (v tom, který platí, i v tom, který se schvaluje), je stanovena stejná podmínka:

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl

a) osobou podle odstavce 1, nebo

b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. březnu 2020.