5 Hype

Pokud si neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, pak vám nevzniká nárok na kompenzační bonus za karanténu nebo izolaci. U něj je podmínkou účast na nemocenském pojištění – viz paragraf 8, zákon o novém kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.):

§ 8 Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu

(6) V kalendářním dni, kdy trvá nařízená karanténa subjektu kompenzačního bonusu, který je účasten nemocenského pojištění, se za významně dotčenou vždy považuje 

 

a) samostatná výdělečná činnost tohoto subjektu kompenzačního bonusu a

Můžete mít případně nárok na kompenzační bonus, podle běžných podmínek. U nich není podmínkou účast na nemocenském pojištění, musí být ale splněny jiné podmínky