5 Hype

Na dovolenou, vzniká v zaměstnání nárok, už po 4 odpracovaných týdnech. Na dovolenou, budou mít od roku 2024, nárok i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. Podmínky pro čerpání dovolené nebo její proplacení, budou u dohody stejné, jako u všech ostatních zaměstnanců.

Podmínky pro nárok na dovolenou, které stanovuje zákoník práce, se výrazně měnily před dvěma roky (nové podmínky pro dovolenou platí od roku 2021).

Další změny pro dovolenou, přinese i aktuální novela zákoníku práce 2023 (od začátku roku 2024, bude nárok na dovolenou i pro dohody).

Všichni zaměstnanci, mohou mít nárok na dovolenou (i ve zkušební době). Buď se jedná o dovolenou za celý kalendářní rok (minimálně 4, 5 nebo 8 týdnů). Nebo může být nárok na poměrnou část dovolené (například při nástupu do nového zaměstnání v průběhu roku).

Mezi základní podmínky pro nárok na dovolenou patří:

  • Na dovolenou je nárok už po 4 odpracovaných týdnech (resp. po odpracování čtyřnásobku běžné týdenní pracovní doby; u 40 hodinové týdenní pracovní doby, je nárok na dovolenou po 160 odpracovaných hodinách)
  • Po odpracování alespoň 12 týdnů, je nárok na započítání i neschopenky, rodičovské, nebo jiné omluvené absence v zaměstnání (započítá se maximálně 20 týdnů ze všech absencí)
  • Za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na 1/52 z celkové roční dovolené
  • Nárok na dovolenou vzniká v hodinách (při 40 hodinové týdenní pracovní době, a 4 týdnech dovolené, je to minimálně 3,08 hodiny dovolené za každý odpracovaný týden)
  • Dovolená se čerpá v hodinách (minimální doba dovolené je „půlden“ – polovina běžné směny)