7 Hype

Myšlenka, že by stát uhradil alespoň část výživného za ty rodiče, kteří neplní svou vyživovací povinnost vůči dítěti, není nová. Objevila se již před mnoha lety. Nikdy ale nebyla schválena.

Nyní se zdá, že by mohlo být náhradní výživné uvedeno do praxe. V pondělí 15. června 2020 vláda schválila vládní návrh na náhradní výživné.

Tento návrh nyní musí schválit parlament a senát. Pokud bude návrh schválen, tak se předpokládá, že by se náhradní výživné začalo vyplácet od července 2021. Dřívější termín (od začátku doku 2021) se již nedá stihnout.