1 Hype

U různých sociálních dávek se příjem posuzuje různě. Třeba konkrétně u porodného se běžně zohledňuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte. Pokud by se vám dítě narodilo v říjnu 2017, pak by se běžně započítávaly příjmy za období červenec 2017 – září 2017.

V případě OSVČ se pak ale příjmy počítají trochu jinak, než je tomu u zaměstnanců. Vychází se z daňového přiznání. V tomto případě by se tedy jednalo o daňové přiznání, které jste podávala letos v březnu. Z něj se pak určí „měsíční“ průměr. A podle něj se pak posuzuje nárok na dávky

V případě OSVČ ale současně platí i to, že pokud jsou v daňovém přiznání nízké příjmy, tak se u OSVČ jako příjem započítá vždy nejméně jedna polovina průměrné mzdy (tj. aktuálně cca 13500 Kč).