5 Hype

V době, kdy je vám na Úřadu práce (jako nezaměstnané) vyplácena podpora v nezaměstnanosti, nemůžete mít žádný „legální“ příjem. Ani nějaký minimální. Pokud byste nějakou podobou práci zahájila, tak to bude mít „automaticky“ za následek pozastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Pokud, jako nezaměstnaná na Úřadu práce, zahájíte nějakou pracovní činnost (například práci na DPČ), pak musíte zahájení této činnosti oznámit na Úřad nejpozději v den zahájení takové práce

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.

Přivýdělek z nějaké brigády, v době na Úřadu práce, mít můžete. Ale až v době, kdy vám skončí podpora v nezaměstnanosti.