5 Hype

Otec dítěte může mít nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství), za obdobných podmínek, jako matka dítěte. V zásadě jediný podstatný rozdíl je v tom, že zatímco žena má na PPM nárok již před porodem (zahájení je 6 – 8 týdnů před porodem), otec dítěte si o PPM může žádat až po skončení prvních 6 týdnů po narození dítěte. Tím pak má i o něco kratší délku PPM. U ženy je to při narození jednoho dítěte 28 týdnů, otec dítěte pak může mít PPM o 6 týdnů kratší, tedy 22 týdnů.

V době, kdy otec dítěte čerpá PPM, tak má zároveň v zaměstnání mateřskou dovolenou. To prakticky znamená, že v době čerpání PPM nemůže vykonávat stejnou pracovní činnost, pro stejného zaměstnavatele. Toto omezení se ale vztahuje pouze na zaměstnání – resp. na pojištěnou činnost, na jejímž základě je čerpána PPM.