5 Hype

V době, kdy jste vedený v evidenci úřadu práce, a současně pobíráte podporu v nezaměstnanosti, tak nesmíte vykonávat žádnou výdělečnou činnost. Pokud byste ji vykonával, tak to musíte neprodleně oznámit na ÚP a je ukončena/pozastavena výplata podpory.

Po ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti, pokud jste i nadále vedený v evidenci úřadu práce, již můžete pracovat a mít příjem. Například formou DPP (dohoda o provedení práce), pokud tento příjem nepřesáhne jednu polovinu minimální mzdy. To je aktuálně 5500 Kč měsíčně.