12 Hype

O ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti (typicky ze zaměstnání). Doba studia není dobou, kdy byste byla nemocensky pojištěna. Zákon sice připouští výjimku, že se vám studium může započíst do oněch 270 dní, ale to nezaznamená, že by ze studia vyplývala ochranná lhůta. Viz paragraf 15:  (3) Ochranná lhůta plyne jen z pojištěné činnosti, a to samostatně z každé pojištěné činnosti.  Takže tedy: Doba studia není pojištěná činnost. Ze studia střední, vyšší odborné nebo vysoké školy neplyne žádná ochranná lhůta.  Takže, když jste nyní nezaměstnaná, a po skončení studia, jste nevykonávala nějaké zaměstnání (pojištěnou činnost), ze které by vám plynula ochranná lhůta, tak na PPM mít nárok nebudete.