6 Hype

Abyste měla nárok na „mateřskou“ (přesněji tedy na peněžitou pomoc v mateřství, PPM), pak byste musela splňovat příslušné podmínky (které určuje zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb.).

První podmínkou je to, že v době zahájení PPM (tedy v době 6 – 8 týdnů před porodem) jste zaměstnána (kdy za vás nemocenské pojištění platí zaměstnavatel) nebo pracujete jako OSVČ (a hradíte si dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ). Nebo že jste v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od ukončení poslední pojištěné činnosti (zaměstnání, podnikání jako OSVČ).