8 Hype

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě jsou zde tři různé dávky. Je to „mateřská“, resp. přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM), porodné a rodičovský příspěvek. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Zde je podmínka, že byste měla mít v posledních dvou letech před jejím zahájením (zahájení PPM je 6 – 8 týdnů před porodem), účast na nemocenském pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní. Účast na nemocenském pojištění vzniká typicky, pokud jste zaměstnána (buď HPP nebo v některých případech i při práci na DPČ nebo DPP).