5 Hype

U příspěvku na bydlení je několik vstupních podmínek. Jednak se musí jednat o byt/dům v osobním nebo družstevním vlastnictví nebo byt/dům užívaný na základě nájemní smlouvy. V dotazu zmiňujete placení hypotéky, takže se zřejmě jedná o byt/dům v osobním vlastnictví. Dále pak je potřeba, aby žadatel (tedy buď vy nebo manžel, nebo oba), měl v daném bytě/domě trvalé bydliště. Což také předpokládám, že u bytu v osobním vlastnictví asi nejspíše budete mít.

Pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení, je pak ještě důležité doložení příjmů a nákladů na bydlení. Ty se dokládají vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Nyní, tedy v dubnu 2017, se dokládají příjmy a náklady na bydlení za leden – březen 2017.