2 Hype

Možnost být vedena v evidenci Úřadu práce a současně mít příjem z DPP se týká až situace, kdy již nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po skončení vyplácení podpory v nezaměstnanosti (ta se vyplácí v závislosti na vašem věku 5, 8 nebo 11 měsíců), pokud jste stále nezaměstnaná, pak můžete být vedena v evidenci Úřadu práce, ale současně si přivydělávat formou práce na DPP.

V takovém případě pak platí omezení, že příjem z DPP (přesněji se v zákoně hovoří o tzv. „nekolidujícím zaměstnání“), nesmí být vyšší než jedna polovina minimální mzdy. Od začátku roku 2017 je minimální mzda 11000 Kč. V době evidence na Úřadu práce si tedy můžete přivydělat do výše 5500 Kč.