6 Hype

Nárok na odstupné při skončení zaměstnání, máte jen v několika případech, které definuje zákoník práce.

Jedná se hlavně o situaci, kdy od zaměstnavatele dostáváte výpověď z organizačních důvodů nebo pro nadbytečnost (nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z těchto důvodů).

Viz zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 6:

§ 67 Odstupné
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné