3 Hype

U DPČ (dohody o pracovní činnosti), tedy nárok na odstupné nikdy nevzniká. A je jedno, co je důvodem pro ukončení pracovního poměru.

Nehledě na to, že píšete, že máte uzavřenou dohodu na dobu určitou. Pokud je pracovní poměr ukončen uplynutím doby sjednané ve smlouvě na dobu určitou, tak nevzniká nárok na odstupné ani zaměstnancům, kteří pracují na HPP. Na odstupné je nárok jen při výpovědi.

Pro vás ale každopádně platí, že u DPČ není na zákonné odstupné nárok nikdy.

Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, tak na tu byste nárok mít mohla. V případě, že máte u DPČ sjednán měsíční příjem vyšší než 3000 Kč, pak má zaměstnavatel povinnost za vás odvádět sociální pojištění.