5 Hype

Období, které v dotazu zmiňujete, pokrývají dva různé kompenzační bonusy, každý se řídí jiným zákonem a má odlišné podmínky. Jeden byl vyhlášen na podzim 2020, druhý byl schválen teď na konci února 2021.

Na podzim byl vyhlášen kompenzační bonus podle zákona 461/2020 Sb. Postupně bylo vyhlášeno 6 kompenzačních období. Pro měsíc leden a únor 2021 jsou to poslední dvě:

  • 5 kompenzační období od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021
  • 6 kompenzační období od 24. 1. 2021 do 15. 1. 2021

U tohoto kompenzačního bonusu je předpokladem tom, že v rozhodném období (červen 2020 až září 2020), byl příjem z omezené činnosti (podnikání), vaším převažujícím zdrojem příjmu. Pokud by v tomto období u vás převažoval příjem ze zaměstnání, tak na kompenzační bonus nárok není.