1 Hype

V případě exekuce na výplatu mimo jiné záleží na tom, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. U přednostních pohledávek (kam patří třeba dluh na výživném, dluh na daních, sociálním nebo zdravotním pojištění, náhrada škody způsobená trestným činem apod.) může být při exekuci zabavena vyšší částka než u nepřednostní pohledávky (nezaplacené pokuty, účty z telefonu, elektřinu, kabelovou televizi, splátky půjčky apod.).  Pro výpočet exekuce na mzdu se vychází z toho, jaká je nezabavitelná částka. Ta je v roce 2016 ve výši 6178,67 Kč. Tato základní nezabavitelná částka se dále navyšuje o 1544,67 Kč za každé vyživované dítě nebo i za manželku.