4 Hype

První možností je obnovení rodičovské dovolené. Podle zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 196 – viz dále), je nárok na rodičovskou dovolenou, až do 3 narozenin dítěte.

§ 196 Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

V zaměstnání byste tedy mohla zaměstnavateli oznámit, že si ještě na půl roku půjdete znovu rodičovskou dovolenou, a budete doma s dítětem.

Zákoník práce, sice explicitně nemluví o nějakém „obnovení“ ukončené rodičovské dovolené, z logiky jeho znění to ale vyplývá. Do 3 narozenin dítěte, máte právo na rodičovskou dovolenou.

Poznámka: během letošního roku – pravděpodobně na konci prázdnin nebo na začátku podzimu, začne platit novela zákoníku práce, která mimo jiné obsahuje úpravu tohoto paragrafu – bude zde uvedeno, že o rodičovskou dovolenou může zaměstnanec žádat i opakovaně.