7 Hype

Podle nového zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.), můžete mít nárok na kompenzaci jako OSVČ, z důvodu nařízené karantény nebo izolace.

Nový kompenzační bonus nabízí dvě možnosti. Buď splňujete hlavní podmínky (pokles příjmu alespoň o 50%) a pak máte nárok na kompenzační bonus až 1000 Kč za jeden den (tj. za únor 2021 je to až 28 000 Kč nebo za březen je to až 31 000 Kč).

Nebo tyto podmínky nesplňujete, ale byla vám nařízena karanténa nebo izolace během února či března 2021. V takovém případě můžete mít nárok na kompenzační bonus 500 Kč za jeden den (tj. maximálně 7000 Kč za 14 dní karantény).

Nárok na tuto kompenzaci za karanténu je ale podmíněn tím, že si jako OSVČ platíte dobrovolné nemocenské pojištění.

Viz paragraf 6, zákon číslo 95/2021 Sb.:

§ 6 Předmět kompenzačního bonusu

(1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jedna nebo více těchto činností byly významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

b) karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance