1 Hype

Abyste měla nárok na „mateřskou“ (tedy PPM, peněžitou pomoc v mateřství), která se vyplácí od 6 – 8 týdně před porodem, a trvá po dobu 28 týdnů (narození jednoho dítěte) nebo 37 týdnů (narození dva a více dětí), musí být splněny podmínky stanovené zákonem.  Zde se konkrétně jedná o zákon o nemocenském pojištění – Zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1).