7 Hype

V případě, že máte více zaměstnání (nebo obecněji více příjmů), pak je možné, aby exekučním byly srážkami postiženy všechny tyto příjmy (pokud se jedná o zabavitelné příjmy). Týká se to tedy nejenom situací, kdy máte u jednoho zaměstnavatele uzavřeno více různých smluv, nebo i když máte více různých zaměstnavatelů. Nebo i kdyby se jednalo o souběh různých příjmů – například výplata ze zaměstnání a důchod nebo jiný typ příjmu, který také podléhá exekuci.

V takovém případě pak zpravidla soud, nebo exekutor určují, u kterého zaměstnavatele budou prováděny srážky, nebo v jakém rozsahu mají být srážky provedeny u jednotlivých zaměstnavatelů.