7 Hype

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný (čistý) výdělek. Tento průměrný výdělek se stanovuje na základě příjmu, v předchozím kalendářním čtvrtletí. Takže to, že jste v lednu 2021 dostala vyšší výplatu, nebude bohužel hrát žádnou roli.

Průměrný výdělek se bude určovat na základě vašeho příjmu v měsících říjen až prosinec 2020. Postup výpočtu průměrného výdělku se řídí Zákoníkem práce, paragrafy 351 až 362.

Co se týká výše podpory v nezaměstnanosti, taky byste měla mít nárok na podporu v plné výši. Tj. 65% z průměrného čistého výdělku za první dva měsíce, 50% za další dva měsíce a 45% za poslední měsíc.

Ke krácení výše podpory v nezaměstnanosti na 45% po celou dobu, dochází jen v případě, že sama ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu. Tedy v případě, že by byl pracovní poměr ukončen výpovědí z vaší strany, nebo pokud by byl ukončen dohodou, bez uvedení nějakého vážného důvodu.