6 Hype

Žádost o ošetřovné, si budete vyřizovat stejně, jako tomu bylo v minulém roce. To znamená, že žádost vyplňujete na konci měsíce března, a následně ji předáte svému zaměstnavateli.

Před koncem měsíce byste ji vyplňovala jen v případě, že by omezení školní výuky skončilo dříve (což je vysoce nepravděpodobné).

A pokud bude omezení školní výuky dále pokračovat, tak další žádost vyplníte i na konci dubna atd.

Žádost o ošetřovné je možné najít na webu ČSSZ – jedná se o stejný formulář, jako během podzimu 2020. Žádost najdete zde.

Číslo žádosti si nyní vygenerujete nové. To, které jste používala na podzim 2020, bylo vztaženo k tehdejšímu případu péče o děti. Nyní se jedná o nový případ /nové omezení školní výuky), takže to bude nové číslo žádosti.