8 Hype

Novela zákona nyní podmínky, podle kterých se přiznává nárok na tyto příspěvky, poměrně zásadně mění.

Nově se totiž nebude posuzovat příjem ve vzdálené minulosti (přece jen rozdíl mezi tím, jaké mám příjmy dnes, a jaké jsem měl v roce 2015, může být poměrně výrazný). Nově se bude posuzovat příjem za poslední 3 měsíce.

Další věc, která se změní, že na přídavky by mělo dosáhnout více rodin. Hranice 2,4 násobku životního minima se nově zvýší na 2,7 násobek životního minima (podobě jako je tomu již nyní u sociální dávky porodné).

Ten, kdo pak v tomto období pracoval (a nemusí to být jen práce – viz dále), bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě