5 Hype

Všechny záležitosti, ohledně případných sociálních dávek, můžete řešit na Úřadu práce (v místě, kde bydlíte). V závislosti na tom, jaké jsou vaše sociální/majetkové poměry, a na dalších faktorech, vám může vznikat nárok na různé sociální dávky.

Pokud byste žila zcela sama, a byla bez příjmu, nebo měla jen nízký příjem, pak vám může vznikat nárok na dávky hmotné nouze. Může se jednat jak o okamžitou jednorázovou pomoc ve hmotné nouzi, tak i pravidelný příspěvek na živobytí.

U dávek hmotné nouzi, ale hraje roli více věcí – pokud nežijete sama, ale sdílíte společnou domácnost s dalšími osobami, pak se posuzuje i jejich příjem. Dále se posuzuje celková sociální a majetková situace, a od toho se pak odvíjí nárok a výše dávky.

Z dalších sociálních dávek, je zde například příspěvek na bydlení. Na ten je nárok, pokud bydlíte v nájmu, v osobním vlastnictví, nebo v podnájmu (podnájem celého bytu), pokud jsou náklady na bydlení (nájem, platby za služby, platby za energie) vyšší než 30% (v Praze 35%) vašeho příjmu.