6 Hype

V roce 2020 se zvýšilo životní a existenční minimum. Od 1. dubna 2020 došlo ke zvýšení cca 13%. V roce 2021 se další zvýšení neplánuje. Od 1.1.2021 tedy platí stejné částky, jako v předchozím roce. V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se projeví zvýšení životního minima u vás a vaší rodiny.

V případě, že se jedná o rodinu (několik osob, které společně sdílí domácnost a jsou společně posuzovány), pak je životní minimum stanoveno, jako součet částek, které přísluší pro jednotlivé členy rodiny. V roce 2021 tedy platí že:

  • Životní minimum pro první dospělou sobu = 3550 Kč
  • Životní minimum pro druhou a další dospělou osobu (nebo o dítě starší 15 roků, které ukončilo, povinou školní docházku) = 3200 Kč
  • Životní minimum pro dítě do 6 roků = 1970 Kč
  • Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků = 2420 Kč
  • Životní minimum pro dítě 15 -26 roků = 2770 Kč
Pokud by se jednalo o důchodce, pak se životní minimum spočítá stejně, jako pro rodinu. Pokud by se jednalo o osaměle žijícího důchodce, pak životní minimum důchodce odpovídá životnímu minimu jednotlivce. Od 1. 1. 2021 je ve výši 3860 Kč.