6 Hype

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je upravena v Občanském zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.) v paragrafech 910 až 923. Pro určení výše alimentů je pak rozhodující především paragraf 915:

(1) Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte.

I z tohoto důvodu, tedy soud stanovuje výši výživného individuálně, podle příjmu povinného rodiče a podle jeho majetkových poměrů.

Zákon pak ale nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je tak plně v kompetenci rozhodujícího soudce.