7 Hype

V roce 2022, je už od začátku roku velmi vysoká inflace. Za měsíc březen, byla oficiální inflace 12,8% (mnoho věcí ale reálně zdražilo i mnohem více). Očekává se, že do konce první poloviny roku, překročí meziroční inflace 15%. Pak by se snad již měla začít „uklidňovat“ – záleží ale na vývoji války na Ukrajině.

S inflací, je mimo jiné spojeno i zvyšování důchodů. Důchody se pravidelně zvyšují vždy od začátku roku. To se zohledňuje růst průměrné mzdy a také inflace za předchozí rok. Obvykle se zvyšuje základní i procentní složka důchodu.

V příslušném zákoně o důchodech, jsou ale současně nastaveny podmínky, že pokud je inflace velmi vysoká, pak automaticky ve stanoveném termínu (do 5 měsíců), musí dojít i k dalšímu zvýšení.

A tyto podmínky budou v roce 2022, zřejmě splněny hned dvakrát. Důchody by se tak kromě zvýšení od 1. 1. 2022, měly zvýšit zřejmě ještě 2x:

  • Zvýšení důchodů v červnu 2022 = od 1. 6. 2022 se všechny důchody zvýší o 8,2% (procentní složka) – zvýšení je již schváleno
  • Zvýšení důchodů v listopadu 2022 = pokud bude během dubna a května 2022, stále růst inflace, pak budou splněny podmínky i pro další zvýšení už v listopadu 2022. To by se důchody mohly zvýšit o další cca 3 – 5%.

Následovalo by pak pochopitelně i běžné zvýšení důchodů od ledna 2023 (kdy by se zvyšovala od 1. 1. 2023 základní složka důchodů + nově bude nárok i na příplatek k důchodu za každé vychované dítě – tzv. „výchovné za dítě“).