4 Hype

Podobně, jako i u ostatních důchodů, i ten vdovský se skládá ze dvou částí. První část tvoří základní výměra důchodu, která je spolčená pro všechny důchody v ČR. Základní výměra důchodů v roce 2017 je 2550 Kč.

Druhou částí je pak procentní výměra, která se u jednotlivých příjemců důchodu může lišit. U vdovského důchodu je procentní výměra stanovena jako 50% z procentní výměry důchodu zesnulého manžela/manželky.

Pro výpočet důchodu, je pak ještě podstatné to, zda pozůstalá žena sama dostává nějaký důchod. Pokud ne, pak jí náleží jak základní složka důchodu, tak i procentní složka. Pokud již ale sama dostává nějaký důchod, pak se její současný důchod navyšuje pouze o procentní výměru (oněch 50%). Základní složka se pak již nezapočítává, protože tu již žena dostává ve svém důchodu.