4 Hype

Na otcovskou dovolenou (placené voleno), má nárok muž (otec dítěte), po narození potomka. Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu. Nárok je na 7 kalendářních dní, které musí být vyčerpány v jednom kuse. Není nutné čerpat celou otcovskou dovolenou. Může se jednat i o kratší dobu než 7 dní. Není ale možné otcovskou rozdělit třeba na dvě části.

Na placenou otcovskou dovolenou mají nárok jak zaměstnanci, tak případně i živnostníci (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Výpočet otcovské dovolené je podobný, jako výpočet jiných nemocenských dávek (otcovská spadá mezi dávky vyplácené na základě nemocenského pojištění).

Pro výpočet otcovské, je u zaměstnanců rozhodující denní vyměřovací základ. Velmi zjednodušeně je možné říci, že pokud má někdo hrubou mzdu do cca 35 000 Kč měsíčně, pak je otcovská ve výši 70% z hrubé mzdy. Při vyšší hrubé mzdě se pak při výpočtu projeví redukce.