4 Hype

Od začátku roku 2021 se mění podmínky pro výpočet nemocenských dávek (jak těch pro zaměstnance, tak i těch, na které mají nárok OSVČ). Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice, které mají vliv na výslednou výši jednotlivých nemocenských dávek (včetně mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2021 také dochází ke zvýšení minimální platby na nemocenské pojištění pro OSVČ. Aby měl/a OSVČ (živnostník), nárok na nějakou nemocenskou dávku (včetně PPM), musí si platit nemocenské pojištění.

Výpočet mateřské u OSVČ, bude vycházet z toho, jaký je jejich vyměřovací základ. Ten se odvíjí od toho, jaké jsou příjmy OSVČ z podnikání. Vyměřovací základ (pro sociální pojištění) se stanoví jako jedna polovina ze zisku.

Pokud OSVČ nemá nárok na mateřskou (PPM), pak má určitě nárok na rodičovský příspěvek od narození dítěte. Pokud má nárok na PPM, pak je nárok na rodičovskou po skončení mateřské.