2 Hype

Pokud někdo dluží alimenty (výživné), a ty jsou vymáhány prostřednictví exekutora, který nařídí exekuční srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu), pak se postup výpočtu trochu liší od jiných pohledávek (dluhů).

V případě že jsou nezaplacené alimenty (výživné) vymáhány formou srážek ze mzdy, pak má tato pohledávka přednost. Obecně se pohledávky (dluhy), rozdělují na přednostní a nepřednostní.

Mezi přednostní pohledávky patří právě alimenty, nezaplacené daně, sociální a zdravotní pojištění nebo třeba škoda způsobená úmyslným trestným činem.

Nepřednostní pohledávky jsou pak ostatní „obyčejné dluhy“, jako nezaplacené složenky, splátky za půjčku nebo úvěr apod. Více o typech pohledávek najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?