3 Hype

Mezi přednostní pohledávky patří právě alimenty, nezaplacené daně, sociální a zdravotní pojištění nebo třeba škoda způsobená úmyslným trestným činem.

Nepřednostní pohledávky jsou pak ostatní „obyčejné dluhy“, jako nezaplacené složenky, splátky za půjčku nebo úvěr apod. Více o typech pohledávek najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?

Nezaplacené alimenty ale mají zvláštní postavení i v rámci přednostních pohledávek. Nejenom, že na ně může exekutor zabavit vyšší částku (to je společné pro všechny přednostní pohledávky), nezaplacené výživné má přednost před ostatními pohledávkami. V praxi to funguje tak, že nejprve se „zabaví“ peníze na úhradu běžného výživného. Poté na úhradu nedoplatků na alimentech za předchozí období. A až poté se provádí úhrada dalších přednostních pohledávek, resp. přednostních a nepřednostních podle pořadí.