5 Hype

Výpočet výplaty (čisté mzdy) není ve výsledku nijak zvláště složitý. Na začátku je hrubá mzda. Z ní se pak vypočítá superhrubá mzda a z ní se pak stanoví daň. Dále se spočítá sociální a zdravotní pojištění.

Pak se započítají jednotlivé daňové slevy (o ně se snižuje daň určená na základě superhrubé mzdy. No a nakonec, pokud má zaměstnanec děti, tak se započítá daňové zvýhodnění, a zohlední se případný daňový bonus.

V praxi pak ale může být samotný výpočet ještě složitější. Mohou se zohledňovat různé srážky – stravenky, náhrada škody, jiné srážky, na nichž se dohodl zaměstnanec a zaměstnavatel, exekuční srážky ze mzdy atd.