2 Hype

V případě že máte nějaké dluhy nebo pohledávky, může soud nebo exekutor nařídit provádění exekučních srážek. Ty je možné provádět jak ze mzdy, tak i z dalších příjmů (odstupné, nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, důchody, některé sociální dávky). V následující kalkulačce si pak můžete sami spočítat, kolik peněz by vám zůstalo z vašeho platu (nebo jiného příjmu), v případě exekuce v roce 2020.

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu. Mezi vyživované osoby pak započítejte všechny děti, vůči kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou dětí, kterým případně dlužíte výživné, pokud je exekuce nařízena z důvodu dlužného výživného), a dále pak započítejte manželku/manžela