5 Hype

Sirotčí důchod, je jedním z pozůstalostních důchodů (podobně, jako vdovecký nebo vdovský důchod), který má osiřelým dětem pomoci zmírnit finanční obtíže, po úmrtí jednoho nebo obou rodičů. Na sirotčí důchod, ale nemá automaticky nárok každé dítě, které ztratí jednoho (nebo oba) rodiče.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je sirotčí důchod v roce 2021. A jaké jsou podmínky pro nárok na tento důchod. Podobně, jako i u ostatních důchodů, se i u sirotčího zvýšila základní složka důchodu na 3550 Kč od 1. 1. 2021.

Na sirotčí důchod, rozhodně není nárok automaticky při úmrtí rodiče (nebo pečovatele či osvojitele). Nárok na sirotčí důchod vzniká, jen při splnění zákonných podmínek.

Jednou z hlavních podmínek je to, že zesnulý rodič byl příjemcem důchodu (invalidního nebo starobního důchodu). Nebo musel k datu úmrtí, splňovat alespoň minimální dobu účasti na důchodovém pojištění, pro nárok na důchod.

  • Pokud by byl zesnulý rodič starší než 28 roků, pak musel mít odpracován alespoň jeden rok, během posledních 10 roků.
  • U rodiče staršího než 38 roků, musely být odpracovány alespoň dva roky v posledních 20 letech před dnem úmrtí.

Jako „odpracovaná“ doba, se posuzuje jen taková činnost, při které bylo odváděno sociální (důchodové pojištění). Tedy například zaměstnání nebo podnikání jako OSVČ. Náhradní doba důchodového pojištění (jako například rodičovská apod.), se nezohlední.